Kasserer
Tove Severinsen
kasserer@toerningspillet.dk
Formand
Hanne Krüger Severinsen
formand@toerningspillet.dk
Kulisser
Kim Nielsen
kulisser@toerningspillet.dk
Medlem af sygruppen
May Jensen
sygruppe@toerningspillet.dk
Teater og Musikgruppen Tørning Mølle